Login Creaţi un cont Recuperaţi parola
Expolitoral turism

Servicii:
Modalităţile de utilizare a fosforului într-un mod mai sustenabil

Fosforul este folosit pe scară largă în agricultură şi constituie un component esenţial al îngrăşămintelor şi al hranei pentru animale, însă este o resursă fără înlocuitori

Grup ţintă

Parlamentul European, Consiliul şi celelalte instituţii europene, cetăţenii, autorităţile publice, ONG-urile şi întreprinderile

Perioada consultării

08.07.2013- 01.12.2013

Obiectul consultării

Comisia lansează o consultare privind modalităţile de utilizare a fosforului intr-un mod mai sustenabil. Fosforul este folosit pe scară largă în agricultură şi constituie un component esenţial al îngrăşămintelor şi al hranei pentru animale, însă este o resursă fără înlocuitori. Rezervele disponibile sunt limitate, preţurile sunt volatile, iar în prezent fosforul este în mare parte risipit, ceea ce reprezintă un motiv de îngrijorare în ceea ce priveşte costul şi disponibilitatea sa în viitor, atât în UE, cât şi în întreaga lume.

Consultarea lansează întrebarea cu privire la modul în care se poate asigura că rezervele vor continua să fie disponibile pentru generaţiile viitoare şi în care se pot reduce la minimum efectele adverse pe care fosforul le poate avea asupra mediului. De exemplu, fosforul care se scurge din exploataţiile agricole în cursurile de apă poate provoca o creştere mai intensă a plantelor acvatice şi a algelor, fenomen cunoscut sub numele de eutrofizare.

Consultarea îşi propune să lanseze o dezbatere privind utilizarea fosforului şi modalităţile de a mări eficienţa utilizării acestei resurse. Comunicarea nu a fost elaborată în perspectiva unei legislaţii specifice privind fosforul, dar invită instituţiile europene şi toate părţile interesate să îşi exprime punctele de vedere în legătură cu acest subiect.

Sunt sugerate mai multe opţiuni care ar putea îmbunătăţi situaţia actuală, de exemplu utilizarea mai bine direcţionată a îngrăşămintelor şi a hranei pentru animale, reducerea eroziunii solului şi încurajarea reciclării fosforului conţinut de gunoiul de grajd, apele reziduale şi compost. Părţile interesate sunt invitate să examineze modalităţile de a încuraja recuperarea din alte surse a fosforului, cum ar fi produsele alimentare şi deşeurile biodegradabile.

De asemenea, prin această consultare se solicită puncte de vedere în legătură cu modul de abordare a aspectelor legate de cerere şi ofertă şi a riscului de contaminare a solului, precum şi în legătură cu tehnologiile sau inovaţiile care ar trebui promovate pentru utilizarea mai sustenabilă a fosforului.

Parlamentul European, Consiliul şi celelalte instituţii europene, cetăţenii, autorităţile publice, ONG-urile şi întreprinderile sunt invitate să transmită punctele lor de vedere până la 1 decembrie 2013. În cursul anului 2014, Comisia va analiza contribuţiile primite, iar rezultatele obţinute vor fi integrate în cadrul politicilor relevante, de la politica agricolă la politica privind apa şi deşeurile, până la măsurile legate de materiile prime.

Context

Productivitatea sistemelor agricole moderne depinde în mare măsură de fosforul adăugat în soluri ca îngrăşământ şi în hrana pentru animale pentru îmbunătăţirea alimentaţiei lor. Cea mai mare parte a fosforului provine din mine de roci fosfatice, însă în UE există numai o singură astfel de mină, iar majoritatea rocilor fosfatice utilizate în UE provin din Africa de Nord şi din Rusia. În prezent, cantităţi importante de fosfor sunt risipite în cadrul ciclului de producţie alimentară, provocând adesea probleme de mediu, precum poluarea apei. Legislaţia UE reglementează poluarea cu fosfaţi a apelor prin acte precum Directiva privind nitraţii sau Directiva privind tratarea apelor urbane reziduale, însă în prezent nu încurajează o utilizare mai eficientă a acestei substanţe nutritive.

Mai multe state membre au luat măsuri pentru a încuraja reciclarea şi utilizarea mai eficientă a fosforului, iar unele forme de reutilizare, precum împrăştierea gunoiului de grajd şi a nămolului de epurare, sunt comune pe întregul teritoriu al UE. Aceste surse nu sunt însă folosite întotdeauna acolo unde este necesar sau într-un mod care să garanteze că ele sunt absorbite de culturi.

UE lucrează în prezent la îmbunătăţirea accesului pe piaţă pentru unele dintre sursele de fosfor reciclat amintite, în special prin revizuirea Regulamentului privind îngrăşămintele.

Sunt necesare cercetări suplimentare cu privire la tehnicile şi tehnologiile promiţătoare, iar Platforma europeană pentru inovare privind agricultura sustenabilă, precum şi alte activităţi din cadrul programului Orizont 2020, vor contribui la stimularea progreselor realizate în acest domeniu de întreprinderile şi institutele de cercetare europene.
Informatii suplimentare: http://ec.europa.eu/environment/consultations/phosphorus_en.htm

Enterprise Europe Network

Constanţa 26/02

7°C

acum
vânt 14 kmh din VSV
vizibilitate 10 km

8°C

max

8°C

min

12°C

max

6°C

min

emis înCurs valutar BNR 26/02

EUR
4.8745
+0.04%
GBP
5.5894
-0.94%
USD
4.0209
+0.91%
IFR
4.8761
0.00%
Converteşte din
în
Suma
=
0,00
Biroul Unic
Biroul Unic