Login Creaţi un cont Recuperaţi parola
Expolitoral turism

Servicii:
Consultare publică europeană privind fuziuni și divizări transfrontaliere

Prin aceata consultare publică Direcţia Generală Piaţă Internă și Servicii doreşte să evalueze cum funcţionează actualul cadru juridic care reglementează, la nivelul UE, operaţiunile transfrontaliere desfășurate de întreprinderi, precum și necesitatea modificării normelor în vigoare în prezent.

Întrebările vizează îmbunătăţirea actualului cadru juridic pentru fuziunile transfrontaliere și posibilitatea instituirii unui cadru pentru divizările transfrontaliere de societăţi comerciale.

Planul de acţiune privind dreptul societăţilor comerciale și guvernanţa corporativă a recunoscut progresele importante în materie de mobilitate transfrontalieră a societăţilor comerciale pe care le-a făcut posibile Directiva 2005/56/CE (Directiva privind fuziunile transfrontaliere), dar și faptul că este recomandabil să se aducă unele ajustări acestei directive pentru a răspunde mai bine nevoilor pieţei unice. Studiul cu privire la aplicarea directivei a identificat o serie de probleme/dificultăţi legate de modul în care este transpusă și funcţionează aceasta în practică. S-a constatat, de exemplu, că normele procedurale, în special cele privind protecţia creditorilor, protecţia acţionarilor minoritari și evaluarea activelor sunt prea complexe și generează insecuritate.

Normele care reglementează divizările au fost armonizate la nivel naţional în urmă cu câţiva ani, prin Directiva 82/891/CEE. Cu toate acestea, în momentul de faţă nu există un cadru la nivelul UE pentru divizările transfrontaliere. Din acest motiv, societăţile comerciale care doresc să realizeze o divizare transfrontalieră trebuie să efectueze mai multe operaţiuni, cum ar fi o divizare la nivel naţional și o fuziune transfrontalieră sau înfiinţarea unei filiale, urmată de un transfer de active.

Prezenta consultare își propune să colecteze informaţii mai detaliate cu privire la următoarele aspecte:

  1. obstacolele care stau în calea operaţiunilor transfrontaliere;
  2. schimbările care ar trebui aduse, după părerea părţilor interesate, cadrului juridic existent;
  3. economiile de costuri care s-ar putea face dacă s-ar acţiona la nivelul UE.

Răspunsurile vor fi luate în considerare la evaluarea necesităţii unei acţiuni UE în acest domeniu.

Perioada consultării:

08.09.2014 - 01.12.2014.

Consultarea se adreseaza tuturor cetăţenilor și organizaţiilor interesate şi în mod deosebit celor care au experienţă in domeniul fuziunilor și divizărior naţionale și transfrontaliere: companii, asociaţii de afaceri, camere de comerţ, asociaţii ale consumatorilor, sindicate, autorităţi publice, avocaţi și notarii, precum și organizaţii de cercetare și grupuri de reflecţie.

Documente

Enterprise Europe Network

Constanţa 27/02

6°C

acum
vânt 11 kmh din SSV
vizibilitate 8 km

7°C

max

7°C

min

12°C

max

6°C

min

emis înCurs valutar BNR 26/02

EUR
4.8745
+0.04%
GBP
5.5894
-0.94%
USD
4.0209
+0.91%
IFR
4.8761
0.00%
Converteşte din
în
Suma
=
0,00
Biroul Unic
Biroul Unic