Login Creaţi un cont Recuperaţi parola
Expolitoral turism

Servicii:
Consultare publică referitoare la punerea în aplicare a Directivei 79/7/CEE a Consiliului

Obiectivul consultării

Prezenta consultare publică face parte din evaluarea punerii în aplicare a Directivei 79/7/CEE a Consiliului privind aplicarea treptată a principiului egalităţii de tratament între bărbaţi și femei în domeniul securităţii sociale. Evaluarea se efectuează în temeiul cadrului pentru o mai bună reglementare adoptat recent de Comisie (http://ec.europa.eu/smart-regulation/guidelines/toc_guide_en.htm). Prezenta consultare publică va fi utilizată pentru a colecta punctele de vedere ale publicului larg în contextul evaluării implementării și aplicării Directivei 79/7/CEE.
Această directivă a fost adoptată în 1978. De atunci, legislaţia europeană privind egalitatea de șanse între femei și bărbaţi și sistemele naţionale de securitate socială care fac obiectul directivei au fost dezvoltate și reformate în mod substanţial. Prin urmare, este oportună efectuarea unei evaluări de către Comisie în ceea ce privește eficienţa, eficacitatea, coerenţa, relevanţa, durabilitatea și valoarea adăugată a UE, punându-se un accent specific pe identificarea posibilităţilor de modernizare.
Feedback-ul privind implementarea și aplicarea Directivei 79/7/CEE va juca un rol esenţial în decizia Comisiei de a propune sau nu măsuri legate de modernizarea acestei directive, precum și forma acestor eventuale măsuri.

Grupuri-ţintă

Această consultare se adresează tuturor cetăţenilor și părţilor interesate, statelor membre ale UE, instituţiilor și altor organisme ale UE, autorităţilor naţionale, regionale și locale, organizaţiilor interguvernamentale și neguvernamentale, cercetătorilor interesaţi de aspectele legate de egalitatea de gen și/sau de securitatea socială, organismelor de promovare a egalităţii, partenerilor sociali, organizaţiilor societăţii civile și altor organizaţii sau persoane.

Perioada de consultare

Consultarea publică este pană deschisă în 14 decembrie 2015.

Formular online https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/PublicconsultationontheimplementationandapplicationofCouncilDirective797EEC?surveylanguage=RO

 

Documente

Consultare publică 34.35 KB 28.09.2015
Enterprise Europe Network

Constanţa 26/02

7°C

acum
vânt 14 kmh din VSV
vizibilitate 10 km

8°C

max

8°C

min

12°C

max

6°C

min

emis înCurs valutar BNR 26/02

EUR
4.8745
+0.04%
GBP
5.5894
-0.94%
USD
4.0209
+0.91%
IFR
4.8761
0.00%
Converteşte din
în
Suma
=
0,00
Biroul Unic
Biroul Unic