Login Creaţi un cont Recuperaţi parola
Expolitoral turism

Servicii:
Comisia le cere cetăţenilor să propună idei pentru dezvoltarea economiei circulare

Comisia Europeană a lansat o consultare publică pentru a colecta opinii cu privire la principalele opţiuni de politică pentru dezvoltarea unei noi abordări ambiţioase referitoare la economia circulară. Opiniile părţilor interesate vor contribui la elaborarea noului plan de acţiune, care urmează să fie prezentat până la sfârșitul anului 2015.

Opţiunile de politică pentru a dezvolta o economie circulară competitivă în Europa vor avea în vedere nu numai politica privind deșeurile, ci vor aborda întregul ciclu de viaţă al produsului, luând în considerare situaţia din toate statele membre. Aceasta va include acţiuni privind proiectarea inteligentă a produselor, reutilizarea și repararea produselor, reciclarea, consumul durabil, politica în materie de deșeuri, ratele de reciclare, utilizarea inteligentă a materiilor prime, dezvoltarea unor pieţe mai puternice pentru materiile prime secundare, precum și măsuri sectoriale specifice.

Tranziţia către o economie mai circulară poate promova competitivitatea și inovarea prin stimularea de noi modele de afaceri și de noi tehnologii, precum și prin facilitarea inovării sociale. Acest lucru va face ca economia europeană să devină mai durabilă și mai competitivă pe termen lung. Dorim să stabilim condiţiile pentru crearea mai multor locuri de muncă fără a utiliza și a irosi volumul de resurse de care dispunem astăzi. Aceasta va contribui la crearea unei Europe mai puternice și mai echitabile și va reduce presiunile asupra aprovizionării cu materii prime și cele asupra mediului.

Cetăţenii, autorităţile publice, întreprinderile și toate celelalte părţi interesate guvernamentale și neguvernamentale sunt invitate să răspundă la întrebări referitoare la diversele segmente ale ciclului economic și la rolul lor în tranziţia către o economie circulară.

Consultarea se va desfășura până la data de 20 august 2015.

Context

Concurenţa pentru resurse la nivel mondial se intensifică. Concentrarea resurselor în afara Uniunii Europene, în special a materiilor prime critice, face ca industria și societatea europene să fie dependente de importuri și să fie din ce în ce mai vulnerabile faţă de preţurile ridicate, de volatilitatea pieţei și de situaţia politică din ţările furnizoare. În același timp, resursele naturale sunt adesea utilizate la scară mondială într-un mod care nu este durabil, antrenând presiuni suplimentare asupra materiilor prime, o degradare a mediului înconjurător și ameninţări la adresa ecosistemelor. Această tendinţă riscă să se amplifice, determinând schimbări la nivelul populaţiei mondiale și al modelelor de creștere economică.

Spre deosebire de modelul economic caracterizat prin „a lua — a face — a arunca”, „economia circulară” urmărește să păstreze valoarea materialelor și a energiei utilizate în produse cât mai mult timp cu putinţă, reducând la minimum deșeurile și utilizarea resurselor. Tranziţia către o economie mai circulară în Europa va promova competitivitatea, va contribui la creșterea economică și la crearea de locuri de muncă și va proteja totodată mediul nostru înconjurător.Aceasta poate, de asemenea, să ofere consumatorilor produse inovatoare mai durabile, care să îi ajute să economisească bani și să își amelioreze calitatea vieţii. Dimensiunile de mediu, economice și sociale vor merge mână în mână.

O „economie circulară” vizează păstrarea valorii materialelor și a energiei utilizate în produse în cadrul lanţului valoric pentru durata optimă și, prin urmare, reducerea la minimum a deșeurilor și a utilizării resurselor. Prin prevenirea pierderilor de valoare din fluxurile de materiale, aceasta creează oportunităţi economice și avantaje competitive pe o bază durabilă.

O tranziţie reușită către o economie circulară necesită acţiuni în toate etapele lanţului valoric: de la extracţia de materii prime la proiectarea de materiale și produse, producţia, distribuţia și consumul de bunuri, sisteme de reparare, refabricare și reutilizare și până la gestionarea deșeurilor și reciclare.

Viitorul pachet va propune o abordare coerentă, care reflectă pe deplin interacţiunile și interdependenţele de-a lungul lanţului valoric. Aceasta va cuprinde o propunere legislativă revizuită privind deșeurile și o comunicare ce prezintă un plan de acţiune privind economia circulară.

În anul 2013 au avut loc consultări publice privind revizuirea obiectivelor UE în materie de deșeuri și sustenabilitatea sistemului alimentar.

Prin urmare, prezenta consultare se concentrează asupra altor aspecte legate de tranziţia către o economie circulară, extinzând domeniul anchetei la alte segmente ale ciclului economic (de exemplu, fazele de producţie și de consum), precum și asupra condiţiilor-cadru generale propice (de exemplu, inovarea și investiţiile).

Informatii splimenatre:

http://ec.europa.eu/environment/consultations/closing_the_loop_en.htm

 

Documente

Roadmap 358.96 KB 15.07.2015
Enterprise Europe Network

Constanţa 26/02

7°C

acum
vânt 14 kmh din VSV
vizibilitate 10 km

8°C

max

8°C

min

12°C

max

6°C

min

emis înCurs valutar BNR 26/02

EUR
4.8745
+0.04%
GBP
5.5894
-0.94%
USD
4.0209
+0.91%
IFR
4.8761
0.00%
Converteşte din
în
Suma
=
0,00
Biroul Unic
Biroul Unic