Login Creaţi un cont Recuperaţi parola
Expolitoral turism

Proiecte:
Dezvoltarea locală a UAT Tuzla prin promovarea resurselor locale

Cod proiect - Cod SIPOCA 912 / Cod MySMIS2014+ 151338

Denumire proiect

 • “Dezvoltarea locală a UAT Tuzla prin promovarea resurselor locale”

Cod proiect

 • Cod proiect - Cod SIPOCA 912 / Cod MySMIS2014+ 151338

Finanţare

 • Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014 – 2020

Parteneriat

 • Beneficiar: Camera de Comerț, Industrie, Navigaţie și Agricultură Constanţa

Buget total: 418.823,40 lei

 • Valoarea totală a Proiectului :418.823,40 lei
 • Valoarea eligibilă nerambursabilă: 410.446,94 lei și Contribuţia proprie în proiect a CCINA Constanţa 8.376,46 lei.

Perioada de implementare:

 • Este de 14 luni începând cu data de 07.07.2022

Obiectivul general al proiectului

Constă în consolidarea capacităţii CCINA Constanţa şi a partenerilor sociali de a se implica în promovarea şi implementarea unor activităţi pentru dezvoltarea locală a UAT Tuzla prin valorificarea oportunităţilor existente la nivel local în domeniul turismului, agriculturii şi a interculturalităţii.

In cadrul proiectului se va promova dezvoltarea de mecanisme de susţinere a dezvoltării locale a UAT TUZLA, prin intermediul digitalizării, având la baza oportunităţile locale furnizate de resursele din domeniul turismului, agriculturii şi interculturalităţii; dezvoltarea capacităţii CCINA, ca entitate de utilitate publică, pentru dezvoltarea de proceduri şi mecanisme pentru susţinerea şi promovarea dezvoltării la nivel local a UAT Tuzla, precum implicarea cetăţenilor şi creşterea gradului de interacţiune a acestora cu factorii de răspundere din UAT Tuzla, având ca finalitate sustenabilitatea activităţilor de dezvoltare locală.

Obiective specifice:

 1. Dezvoltarea unui mecanism de susţinere şi promovare a dezvoltării locale a UAT Tuzla prin crearea şi consolidarea unei platforme de E-dezvoltare focalizată pe valorificarea oportunităţilor locale din domeniul turismului, al agriculturii şi al Interculturalităţii.
 2. Dezvoltarea capacităţii CCINA Constanţa de a dialoga şi interacţiona cu autorităţile şi instituţiile administraţiei publice în perspectiva dezvoltării de proceduri şi mecanisme pentru pentru susţinerea şi promovarea dezvoltării locale a UAT Tuzla.
 3. Dezvoltarea unei proceduri de asigurare a sustenabilităţii activităţilor, de măsurare a impactului acestora în rândul cetăţenilor UAT Tuzla şi creşterea gradului de interacţiune a acestora cu instituţiile şi autoritaţile administraţiei locale.

Grupul țintă:

 • 15 persoane angajate in cadrul CCINA care vor participa la un curs de "Comunicare organizaţionala si Dezvoltare Locala sustenabila”, in vederea consolidarii capacitatii CCINA Constanta de a dialoga si interactiona cu autoritatile si institutiile administratiei publice.
 • 10 alesi locali ai UAT Tuzla si personal din cadrul UAT Tuzla care vor participa la un curs de “Performanţă administrativa si Dezvoltare Locala”.
 • 45 cetăţeni ai UAT Tuzla care vor participa la cursul cu tematicile: Digitalizarea relaţiei cu administraţia publica si utilizarea platformei de E-dezvoltare”: 15 – pentru domeniul turism; 15 – pentru domeniul agricultura si 15 – pentru domeniul interculturalitate.
 • 10 tineri din UAT Tuzla care vor participa la cursul "Implicare civica si participare la procesul decizional în contextul promovarii egalitaţii de sanse, nediscriminarii si egalitaţii de gen si a dezvoltarii durabile”, pentru a deveni agenţi ai schimbarii si promotori ai dezvoltarii localeîn contextul respectarii obiectivelor orizontale menţionate.

Rezultatele preconizate ale proiectului

 • Crearea şi consolidarea unei platforme de E-dezvoltare focalizată pe valorificarea oportunităţilor locale din domeniul turismului, al agriculturii şi al interculturalităţii.
 • Procedură de identificare, selecţie şi gestionare a grupurilor ţintă care vor participa la activitatea de instruire.
 • Studiul nevoilor existente la nivelul UAT Tuzla actualizate în perspectiva identificării de soluţii pentru dexvoltarea locală.
 • Pachet măsuri actualizare plan de dezvoltare locală UAT Tuzla ca răspuns la nevoile identificate şi în contextul oportunităţilor financiare oferite de ounerea în practică a mecanismului de redresare si rezilienţă.
 • Curs “Comunicare organizaţională şi Dezvoltare locală sustenabilă” pentru 15 persoane din cadrul CCINA Constanţa.
 • Curs “Performanţă administrativă şi dezvoltare locală” pentru 10 aleşi locali ai UAT Tuzla şi personal din cadrul UAT.
 • Curs pentru 45 de cetăţeni ai UAT Tuzla cu tematica: “Digitalizarea relaţiei cu administraţia publică şi utilizarea platformei de E-dezvoltare”.
 • Curs “Implicarea civică şi participarea la procesul decisional în contextual promovării egalităţii de şanse, nediscriminării şi egalităţii de gen şi a dezvoltării durabile” pentru 10 tineri din UAT Tuzla.
 • Organizarea a 2 seminarii cu aplicarea principiilor orizontale dezvoltare durabilă şi egalitate de şanse şi nediscriminare şi egalitate de gen.
 • Raport privind măsurarea implicării cetăţenilor în activităţi de dezvoltare locală.
 • Intâlniri lunare cu cetăţenii, partenerii sociali, aleşii locali şi personalul UAT Tuzla în vederea asigurării sustenabilităţii.
 • Chestionar privind consultarea pe cele 3 direcţii – turism, agricultură şi interculturalitate.

 

Enterprise Europe Network

Constanţa 22/07

21°C

acum
vânt 14 kmh din V
vizibilitate 10 km

29°C

max

22°C

min

28°C

max

23°C

min

emis înCurs valutar BNR 19/07

EUR
4.9709
+0.03%
GBP
5.8970
-0.15%
USD
4.5670
+0.44%
IFR
4.9779
0.00%
Converteşte din
în
Suma
=
0,00

Partener

BCR
Biroul Unic