Login Creaţi un cont Recuperaţi parola
Expolitoral turism

Proiecte:
Angajați competitivi pe piața muncii din Regiunea Sud-Est

Cod proiect - POCU/726/6/12/135293

Denumire proiect

 • Angajați competitivi pe piața muncii din Regiunea Sud-Est

Cod proiect

 • POCU/726/6/12/135293

Finanţare

 • Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020

Parteneriat

 • Beneficiar: Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Vrancea
 • Partener 1: Asociația Formare, Dezvoltare, Asistență - ForDa Buzău
 • Partener 2: Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța
 • Partener 3: Asociația Centrul de Calificare și Pregătire Profesională Buzău

Buget total: 4.726.680,65 lei

 • 4.017.678,61 lei - cofinanţarea din Fondul Social European
 • 709.002,04 lei - contribuţia de la bugetul naţional

Perioada de implementare:

 • 01.04.2021-31.03.2023

Obiectivul general al proiectului

Dezvoltarea competenţelor și abilităților profesionale prin participarea la programe de formare profesională continuă, ca oportunitate pentru creşterea competitivității și îmbunătațirea statutului pe piața muncii a angajaților din Regiunea Sud-Est, cu precădere a acelora care aparțin categoriilor dezavantajate (persoane fără calificare sau cu un nivel scăzut de calificare, persoane din zonele rurale).

Obiective specifice

 • Creșterea gradului de informare și conștientizare pentru promovarea importanței formării profesionale și participării la programele de Formare Profesională Continuă a unui număr de 900 persoane din rândul angajaților, a partenerilor sociali și altor entități reprezentative pentru interesele angajaților din Regiunea Sud-Est;
 • Creșterea numărului de inițiative de consiliere profesională și tutorat oferite unui număr de 660 angajați, persoane membre ale grupului ţintă din Regiunea Sud Est, din care 200 persoane au vârsta de peste 40 ani, sunt necalificați sau cu un nivel scăzut de calificare, provin din mediul rural devaforizat, prin implicarea membrilor grupului țintă într-un program de consiliere profesională și tutorat ce va fi conceput și susținut astfel încât să abordeze și să rezolve provocări sociale la nivel local;
 • Dobândirea / dezvoltarea de competențe și abilități pentru un număr de 560 persoane din Regiunea Sud Est, apartinând categoriei angajați, cu accent pe cei cu vârstă de peste 40 ani, necalificați sau cu un nivel scăzut de calificare, care provin din mediul rural devaforizat, în vederea creșterii competitivității pe piața muncii și dezvoltării carierei;
 • Creșterea cu 100 persoane a numărului de angajați din Regiunea Sud Est, cu accent pe cei adulți cu vârsta de peste 40 ani, cei necalificați sau cu un nivel scăzut de calificare, cei din mediul rural, ale căror competențe și abilități profesionale aferente cerințelor locurilor de muncă din ocupația Ospătar (Chelner) vânzator în unitațile de alimentație vor fi recunoscute și certificate în urma parcurgerii programelor de evaluare și certificare de competențe.

Grupul țintă

660 angajați (inclusiv PFA și întreprinderi individuale) care au reședința sau domiciliul în Regiunea Sud Est, din care 100 angajați sunt necalificați sau au un nivel scăzut de calificare, 60 angajați au vârsta peste 40 ani, 40 angajați provin din mediul rural defavorizat.
Dintre aceştia 560 angajaţi vor urma programe de formare profesională şi 100 angajaţi îşi vor certifica competenţele dobândite pe alte căi decât cele formale.
P2-CCINA Constanţa va selecta 220 angaţi în GT (inclusiv PFA și întreprinderi individuale)

Activități principale

 • A1 - Organizarea și derularea campaniei de informare și conștientizare pentru promovarea importanței formării profesionale și participării la FPC
 • A2 - Organizarea și derularea de acțiuni de consiliere profesională și tutorat pentru angajați
 • A3 - Organizarea și derularea de programe de formare profesională continuă
 • A4 - Organizarea și derularea programelor de evaluare și certificare a competențelor profesionale
 • A5 - Management proiect – Activităţi de informare şi publicitate generală proiect

Rezultate aşteptate la nivel de P2 CCINA Constanţa

Activitatea A1

 • 4 seminare de informare şi promovare (Constanţa, Mangalia, Medgidia şi Tulcea)
 • 120 persoane participante la seminarele de informare şi promovare
 • minim 12 actiuni de informare si promovare
 • 180 persoane informate prin actiunile de informare si promovare, inclusiv online
 • 220 angajaţi selectaţi pentru a participa la activitatile proiectului (GT cu reşedinţa sau domiciliul în Constanţa şi Tulcea)

Activitatea A2 (responsabil activitate P1 Forda Buzău)

 • 220 angajaţi consiliaţi profesional
 • 220 Planuri individuale de carieră profesională
 • 220 Planuri de mediere a muncii
 • peste 120 angajati isi vor schimba statutul pe piata muncii

Activitatea A3

 • 11 cursuri de calificare profesională derulate, astfel
 • 5 cursuri de Arhivar (iniţiere) cu participarea a 76 persoane
 • 3 cursuri de Cameristă (calificare nivel 2) cu participarea a 72 persoane
 • 3 cursuri de Lucrător instalator în construcţii (calificare nivel 2) cu participarea a 72 persoane

Echipa de proiect P2

Coordonator proiect

 • dna Adriana Barothi tel: 0241-618475, email: adriana.barothi@ccina.ro

Experţi comunicare şi grup ţintă

 • dl.Bogdan Cazan: 0734885019, email: bogdan.cazan@ccina.ro
 • dl. Iulian Bulei: 0734885013, email: iulian.bulei@ccina.ro

Experţi programe formare

 • dna Cristina Zaharia tel: 0241-549515, email: cristina.zaharia@ccina.ro
 • dna Lucia Calenici tel: 0241-618475 email: lucia.calenici@ccina.ro

Documente

Afiș 229.77 KB 16.06.2021
Comunicat de presă 235.29 KB 16.06.2021
Formular de înscriere 259.18 KB 16.06.2021
Cursanti selectati Arhivar seria 5 164.72 KB 12.12.2022
Enterprise Europe Network

Constanţa 24/07

22°C

acum
vânt 14 kmh din N
vizibilitate 10 km

28°C

max

22°C

min

27°C

max

22°C

min

emis înCurs valutar BNR 23/07

EUR
4.9729
+0.03%
GBP
5.9082
+0.13%
USD
4.5749
+0.23%
IFR
4.9779
0.00%
Converteşte din
în
Suma
=
0,00

Partener

BCR
Biroul Unic