Login Creaţi un cont Recuperaţi parola
Expolitoral turism

Centre de promovare a afacerilor:
Biroul de Asistenţă Responsabilitatea Socială a Întreprinderii

Biroul de asistenţă şi informare în domeniul responsabilităţii sociale a întreprinderii oferă firmelor interesate informaţiile necesare pentru planificarea şi punerea în aplicare a unui program RSI. Companiile constănţene pot afla despre avantajele pe care legislaţia le oferă afacerilor responsabile, cât şi instrumentele necesare pentru punerea în aplicare a RSI.

Biroul de asistenţă pentru promovarea Responsabilităţii Sociale a Întreprinderilor din Constanţa s-a constituit în urma derulării proiectului "Birouri de asistenţă pentru promovarea RSI" finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 3 "Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor", Domeniul major de intervenţie 3.3 "Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă", contract nr POSDRU64/3.3/S/34198. Coordonatorul proiectului a fost Camera de Comerţ şi Industrie a României, perioada de implementare fiind 1.X.2009 – 30.IV.2012.

Proiectul şi-a propus dezvoltarea competenţelor şi cunoştinţelor angajaţilor din sistemul Cameral în domeniul RSI, pentru ca aceştia să fie în măsura să coordoneze cele 42 de birouri de asistenţă RSI şi un Punct Naţional de Coordonare, găzduite de Camerele teritoriale, respectiv de Camera Naţională.

Biroul RSI a fost creat pentru a sprijini competitivitatea regională prin introducerea unor practici RSI în mediul de afaceri constănţean. Biroul RSI are o colaborare fructuoasă cu universităţile şi institutele de cercetare constănţene, cu administraţiile publice din judeţ, ONG-uri şi organizaţii implicate in protecţia mediului, pentru consolidarea coeziunii sociale şi dezvoltarea economică durabilă.

Firmele constănţene pot beneficia de următoarele servicii oferite de consultanţii din cadrul biroului de promovare a RSI din cadrul CCINA:

  • centrul de informare cu privire la RSI (evenimente legate de RSI organizate în Romania, la nivel naţional şi local, evenimente legate de RSI în ţări europene, oportunităţi de finanţare, propuneri de parteneriate, baze de date despre bunele practici, activităţi RSI desfăşurate de alte birouri)
  • servicii de educaţie şi formare (organizarea de instruiri pe următoarele teme: sprijinirea finanţării durabile, instruire pentru întocmirea raportului de durabilitate, de mediu, social, finanţări publice pentru investiţii şi achiziţii verzi, realizarea Codului de etică, standardele ISO 9001,14001, management şi politicile de mediu, instruire cu privire la OHSAS 18001, EMAS, AA1000, ISO26000, SA8000, îmbunătăţirea dialogului cu reprezentanţii; organizarea de campanii de comunicare şi mese rotunde)
  • consultanţă cu privire la proiectele RSI şi la strângerea de fonduri (posibile surse de finanţare legate de RSI, certificările de care au nevoie firmele, posibili parteneri pentru acţiunile legate de RSI)
  • networking cu alte reţele RSI, informaţii referitoare la cele mai bune practici în domeniul RSI
  • consolidarea dialogului cu parţile interesate pentru prevenirea posibilelor conflicte şi pentru stimularea inovării
  • sprijinirea dezvoltării durabile locale prin crearea de sinergii cu instituţiile locale
  • acordarea de premii RSI pentru cele mai bune practici din judeţul Constanţa (o activitate importantă care recompensează cele mai bune practici şi promovează afacerile responsabile)

Aflaţi mai multe despre serviciile RSI.

Contact

Bd. Alexandru Lăpuşneanu, nr. 185A, Biroul 1
900457, Constanţa, România
Tel: +40 241 618.475
Fax: +40 241 619.454
E-mail: drc@ccina.ro
Enterprise Europe Network

Constanţa 07/06

19°C

acum
vânt 18 kmh din E
vizibilitate 10 km

20°C

max

17°C

min

21°C

max

17°C

min

emis înCurs valutar BNR 06/06

EUR
4.9615
-0.04%
GBP
5.7558
-0.40%
USD
4.6393
+0.64%
IFR
4.9630
0.00%
Converteşte din
în
Suma
=
0,00
Biroul Unic
Biroul Unic