Login Creaţi un cont Recuperaţi parola
Expolitoral turism

Centre de promovare a afacerilor:
Centrul de Informare Tehnologică (CIT)

Centrul de Informare Tehnologică Constanţa (CIT Constanţa) este o entitate de inovare şi transfer tehnologic a cărei misiune este promovarea sustenabilităţii şi creşterii în afaceri prin inovare şi dezvoltare tehnologică pentru întreprinderile din sectoarele agro-alimentar şi al construcţiilor în special, precum şi din celelalte sectoare economice din judeţul Constanţa.

Înfiinţat în cadrul CCINA Constanţa, în mai 2009, sub tutela Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică, "Centrul de Informare Tehnologică" are ca principală activitate diseminarea informaţiilor provenind din mediul academic şi cel al institutelor de cercetare, către mediul de afaceri.

Obiectivul general al CIT CCINA Constanţa este de a promova sustenabilitatea şi creşterea în afaceri prin inovare şi dezvoltare tehnologică.

Obiective specifice

  1. Sprijinirea IMM-urilor din sectoarele agroalimentar şi construcţiilor, precum şi a întregului mediu de afaceri în ceea ce priveşte sustenabilitatea afacerilor, produselor / serviciilor şi proceselor, prin valorificarea informaţiilor din mediul academic, oferind consultanţă şi asistenţă tehnică
  2. Identificarea şi facilitarea proiectelor de afaceri bazate pe rezultate ale cercetării şi dezvoltării tehnologice, precum şi a parteneriatelor între mediul de afaceri şi mediul CDI (cercetare - dezvoltare - inovare)
  3. Asigurarea unei instruiri calificate în domeniul inovării şi dezvoltării tehnologice în sectoarele CIT CCINA Constanţa.

Obiective pe termen lung

  1. Stimularea iniţiativelor de inovare şi dezvoltare tehnologică în sectoarele agro-alimentar şi construcţiilor, precum şi la nivelul sustenabilităţii afacerilor, prin diseminarea rezultatelor activităţii de cercetare-dezvoltare din mediul academic.
  2. Creşterea numărului de întreprinderi care utilizează tehnologii noi de fabricaţie, tehnologii curate, metode inovative de proces şi management, care oferă produse şi servicii sustenabile
  3. Orientarea temelor de cercetare şi dezvoltare tehnologică abordate de mediul academic către nevoile concrete ale mediului de afaceri şi rezolvarea unor probleme prioritare ale Regiunii de Sud-Est
  4. Stimularea cooperării între mediul de afaceri şi academic, prin facilitarea dezvoltării de proiecte comune, creşterea gradului de informare şi cunoaştere a problematicii celor două medii.
  5. Promovarea parteneriatelor care să stimuleze formarea noii generaţii în spiritul inovării şi dezvoltării tehnologice - implicarea studenţilor pasionaţi în activităţile CIT CCINA. 

CIT CCINA Constanţa are încheiate Acorduri de parteneriat cu o serie de instituţii de învăţământ superior şi din domeniul cercetării ştiinţifice printre care: Universitatea Ovidius Constanţa - Facultatea de Ştiinţe Economice, Facultatea de Construcţii, Facultatea de Matematică-Informatică, Facultatea de Ştiinţe ale Naturii şi Ştiinţe Agricole, Universitatea Dunărea de Jos Galaţi - Facultatea de Industrie Alimentară ,  Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Palas, Constanţa, Centrul Naţional de Dezvoltare Durabilă şi Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie Marină - Geoecomar.

Activităţile desfăşurate de acest Centru, vin în sprijinul mediului de afaceri, contribuind la o mai bună cunoaştere a cerinţelor actuale pe care le reclamă firmele şi implicit o mai bună rezolvare a acestora.

Contact

Bd. Alexandru Lăpuşneanu, nr. 185A, Biroul
900457, Constanţa, România
Tel: +40 241 619.854
Fax: +40 241 619.454
E-mail: cit@ccina.ro
Enterprise Europe Network

Constanţa 09/06

13°C

acum
vânt 14 kmh din N
vizibilitate 10 km

22°C

max

15°C

min

22°C

max

17°C

min

emis înCurs valutar BNR 08/06

EUR
4.9543
-0.07%
GBP
5.7545
-0.22%
USD
4.6181
-0.36%
IFR
4.9630
0.00%
Converteşte din
în
Suma
=
0,00
Biroul Unic
Biroul Unic